Service

Service


Optimum Ventilation yder service på komfort-, proces- og industriventilation samt køleanlæg.

Hvis dit anlæg er forkert indstillet, vil det bruge mere energi, og det vil medføre et unødigt udslip af varme med forøget Co2 belastning.


Regelmæssig vedligehold og servicering af dine ventilations- og køleanlæg giver et optimalt og behageligt indeklima. Virksomheder kan indgå en serviceaftale med os for, at alt vedligeholdsarbejdet indenfor ventilation, køl og automatik ligger hos én udbyder.


En serviceaftale med Optimum Ventilation vil typisk bestå af service 1-2 gange årligt, hvor komponenter og filtre gennemgås og testes. En serviceaftale på dit anlæg vil betyde, at du reducerer dine omkostninger over tid og løbende får optimeret dit anlæg.


Optimum Ventilation tilbyder en gennemgang og vurdering af anlæggets tilstand. Vi laver en fyldestgørende oversigt over anlæggets tilstand og udarbejder et prisoverslag på optimering.

Servicebesøg


Alle servicebesøg og eftersyn udføres ensartet og ved systematisk gennemgang med trykmålinger, for at sikre den bedstekvalitet af servicebesøget. Trykmålinger over anlæggets komponenter giver en indikation af anlægges driftstilstand. Alle service udføres i henhold til Vent-ordningens retningslinjer.

Indregulering


Når der udføres indregulering af et ventilationsanlæg, laves der en omfattende målerapport. I rapporten indgår alle setpunkter, måleresultater og en omfattende maskinliste. En grundig indregulering vil bidrage til et bedre indeklima.

Optimum Ventilation A/S

Vesterballevej 25, 1 sal

7000 Fredericia

 info@optimum-ventilation.dk

+45 8172 7100

Profil

Optimum Ventilation A/S er specialiseret i alle former for ventilation- og klimaløsninger.