Produkter

Komfortventilation

 

Optimum Ventilation udfører komfortløsninger. Vi har en bred vifte af løsninger, hvor vi kan øge dine medarbejderes produktivitet og velfærdsoplevelse via et godt indeklima.

 

Komfort betyder, at vi blandt andet sikrer en stabil og behagelig temperatur og justerer indeklimaet i forhold til den aktuelle virksomheds aktivitet.

 Komfortventilation designes typisk som et vav-system (variable air volume), der sikrer et behageligt indeklima med en jævn temperatur og en bedre driftøkonomi.

 

Opgaverne udføres i tæt dialog med afsæt i jeres behov og ønsker. Ud fra dette, kan vi udforme ventilations- og køleanlæg til netop jer. Lægger du vægt på design, kan vi tilbyde specielle løsninger.

Energioptimering

 

Energioptimering kan spare dig for mange penge.

 

Vi ser oftest, at ældre ventilationsanlæg ikke har varmegenvinding eller ikke længere får udnyttet denne tilstrækkeligt, typisk er energiforbruget på driften af ventilatorer også større end på de nutidige modeller.

Derfor kan det som regel betale sig at optimere på ældre anlæg. Vi ser oftest, at man ikke kører behovsstyring, ved ændring af dette kan der opnås store besparelser på den daglige drift.

 

Vi udfører energioptimering, inkl. energiberegninger og beregninger på tilbagebetalingstid for investering.

Overtryksventilation anlæg (OTV)

 

Denne anlægstype er blandt de mest kendte og udbredte former for ABV-M anlæg.

 

Et tryksætningsanlæg ses typisk benyttet i etagebyggerier med kun en flugtvej. Formålet er at sikre denne flugtvej mod indtrængende røg. Dette gøres ved hjælp af et, i trappen, mekanisk indblæst overtryk af friskluft.

 

Vi udfører ABV-M anlæg som ”Turn key” løsninger med projektering, dimensionering, visualisering i form af Revittegninger samt udførelsen af montage, indregulering og servicering.

Optimum forestår også den krævende færdigmelding til 3. part, som er en forudsætning for endelig i ibrugtagning.

Automatiske mekaniske brandventilationsanlæg (ABV-M)

 

Optimum Ventilation er med grundlag i DBI Retningslinjerne 027 godkendt installatør, og må forestå etablering og servicering af automatiske mekaniske brandventilationsanlæg (ABV-M).

Vi udfører typisk ABV-M løsninger i større bygninger såsom centre, idrætshaller, lagre, store foyer mv.

Det er altid bygningens brandstrategirapport, der danner grundlag for udformningen og dimensioneringen af et ABV-M anlæg, og der udføres altid en tilpasset og skræddersyet løsning til det enkelte byggeri.

 

Godkend. Nr. Firma Certificeret person Godkendt efter
027M.024

Optimum Ventilation Vesterballevej 25, 1. sal Fredericia
Tlf: 81727100

Bjarke Breum Jensen DBI Retningslinie 027 (2015)

 

 

 

Industriventilation

 

Ved montering af industriventilation er der mange behov at tage hensyn til. Dette gælder lige fra lovgivningen til kundens behov.

 

Et typisk eksempel kan være et skræddersyet ventilationssystem til en kunde, hvor de producerer eller opbevarer specielle varer. Dette kan fx. kræve en konstant stabil temperatur eller en speciel luftfugtighed med stort luftskifte.

 

P-kælder mm.

Ligeledes udfører vi ofte ventilation i P-kældre ved større byggerier. Dette gøres for at sikre, at der fjernes eksplosive dampe og kulilte.