ALBERTSHØJ E3

MODERNE ÆLDREBOLIGER I ALBERTSLUND

Albertshøj er et nybyggeri af ældre- og plejeboliger i Albertslund. Optimum Ventilation har leveret ventilationsløsningerne til byggeriet.

I det nordvestlige Albertslund er der opført 56 almene ældreboliger, som bygges sammen med det eksisterende plejecenter. 36 af boligerne er indrettet til demente, mens de resterende 20 boliger er almindelige ældreboliger.

Byggeriet er opført i 10 etager og omfatter i alt 7.544 kvadratmerer, hvoraf 2.337 kvadratmeter dækker plejeboligerne, og hvor 1.335 kvadratmeter dækker ældreboligerne. Derudover går 787 kvadratmeter til serviceareal, og 2.802 kvadratmeter vedrører erhverv. De resterende 283 kvadratmeter dækker teknik.

Optimum Ventilation har leveret ventilationsløsningerne til projektet, hvilket bl.a. omfatter levering og montering af tre centrale ventilationsaggregater, som betjener ældreboligerne, plejeboligerne og erhvervsdelen.

Anlæggene, der betjener, boligerne, er placeret i teknikrum. Hvert anlæg har særskilt indtag i facade og afkast placeret på tag. Ventilationsystemet er udført som røgventileret løsning, hvor røgventilatorer og -automatik er placeret i forbindelse med anlæggene i teknikrummet.

Tryksætningsanlæg er installeret som et særskilt ventilationssystem, der skal holde indsatskernen røgfri. Dette sker dels for at sikre trapperummets anvendelighed som flugtvej og dels for at skabe forsvarlige indsatsmuligheder for redningsberedskabet. ATA-anlægget på Albertshøj betjener 2. til 10. sal. i bygningen og betjener trappekernen bestående af trappeopgang, forrum og elevator. Anlægget er et klasse B-anlæg med sprinkling og med hastighedskrav på min. 1m/s over kritiske døre.

I forbindelse med idriftsætning af anlæggene er der foretaget grundig og professionel indregulering, som sikrer et optimalt indeklima til byggeriet og dets brugere.

Periode: 2022-2023

Omfang:  7.544 m2 / 56 boliger

Bygherre: Albertslund Kommune

Totalentreprenør: Nordstern ApS