ARRESØVEJ

ATTRAKTIVT BOLIGOMRÅDE TÆT PÅ AARHUS

Arresøvej i Risskov er en del af et nyt og attraktivt boligområde tæt på Aarhus. På Arresøvej er der opført 122 nye lejligheder med tilhørende parkeringsanlæg, som Optimum Ventilation har leveret ventilationsløsningerne til.

I det nordlige Aarhus opføres et nyt boligområde. Arresøvej er en del af dette område, hvor der er opført 122 nye lejligheder med tilknytning til fælles grønne opholdsarealer i hævede gårdrum. Byggeriet har varierende tagformer og er bygget i både fire, fem og seks etager.

Boligerne er fordelt på 9.850 kvadratmeter og omfatter desuden 2.400 kvadratmeter parkeringsareal i både kælder og terræn.

Optimum Ventilation har leveret ventilationsløsningerne til projektet, hvilket bl.a. omfatter levering og montering af decentrale ventilationsaggregater, som er placeret i teknikskab i hver af lejlighederne, og som hver især forsyner de enkelte boliger med frisk luft. Aggregaterne har varmegenvinding via højeffektiv modstrømsvarmeveksler. Indblæsnings- og udsugningskanaler er ført over nedhængte lofter eller i installationsinddækningerne. Indtag føres fra anlægget til rist i facade. Der er desuden udført teknisk isolering og omhyggelig indregulering i forbindelse med idriftsætning af ventilationen.

I P-kælder er der monteret to impulsventilatorer med tilhørende gasdetektor og kuliltedetektor.

Periode: 2022 

Omfang:  9.850 m2 / 122 boliger 

Bygherre: Rescale A/S 

Totalentreprenør: EMR A/S