CAFÉ VIVALDI HORSENS

NY CAFÉ I CENTRUM AF HORSENS

Café Vivaldi-kæden vokser og er udvidet med endnu en caférestaurant. Optimum Ventilation har haft ventilationsentreprisen i forbindelse med etableringen af Café Vivaldi Horsens.

Café Vivaldi har udvidet sin kæde med endnu en caférestaurant med central beliggenhed i centrum af Horsens. Optimum Ventilation har leveret og monteret ventilationsløsningerne i forbindelse med etableringen af Café Vivaldi i Horsens, ligesom Optimum Ventilation også har gjort på etableringen af de tidligere fem caféer.

Det omfatter bl.a. komfortventilation af caféområde. Her er anlægget placeret på tredje sal i teknikrum. Kanaler føres fra teknikrum via taget over første sal og ned igennem første sal til caféområdet. I området indblæses der via indblæsningsriste placeret langs væggene, som er en del af caféens faste koncepter, og udsugning sker centralt i lokalet. Indtag og afkast er placeret på taget over teknikrum.

I forbindelse med komfortanlægget er der etableret mekanisk røgudluftning, hvor der i teknikrum er monteret separat røgventilator, der ved aktivering kan fjerne røg i cafeområdet.

I køkkenet er der etableret to udsugningsventilatorer for emhætter samt indblæsningsanlæg for erstatningsluft. Udsugningsanlægget er udført med to boksventilatorer, som er placeret på taget over køkkenet. Indblæsningsaggregat for erstatningsluft er placeret over køle/fryserummet. Anlægget er udført med køle- og varmeflade, filtre for luftindtag samt afspærringsspjæld, der lukker, når aggregatet ikke er i drift. Indblæsning sker via to store indblæsningsposer, som er placeret under loftet i lokalet.

I forbindelse med idriftsætning og aflevering er der foretaget grundig indregulering, som sammen med det øvrige ventilationsarbejder sikrer et behageligt indeklima for caféens gæster og sunde arbejdsvilkår for caféens medarbejdere.

Periode: 2022

Omfang:  Ventilation / Automatik

Bygherre: Café Vivaldi Gruppen  

Hovedentreprenør: Café Vivaldi Gruppen