CARLSBERG BYEN

UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I KØBENHAVN

I Carlsberg Byen på grænsen mellem Vesterbro og Valby er der opført 226 ungdoms- og familieboliger. Optimum Ventilation har leveret ventilationsløsningerne til byggeriet.

I Carlsberg Byen har boligforeningen AAB opført 226 nye boliger i seks etager. 195 af boligerne fungerer som ungdomsboliger, mens de resterende 31 boliger er tiltænkt familier.

Til boligerne hører fællesarealer og renovationsrum, og i stueplan er der etableret en butiksejerlejlighed, der fungerer som café. Byggeriet består af tre bygninger, der tilsammen skaber en L-form, og udtrykket i boligerne er råt. Der er desuden etableret kælder til teknik, depoter og cykelparkering.

Optimum Ventilation har haft ventilationsentreprisen på projektet og har dermed leveret og monteret ventilationsløsningerne til byggeriet. Det omfatter bl.a. etablering af seks centrale ventilationsanlæg, som forsyner alle boliger samt café i stueplan med luft. Anlæggene er desuden installeret med varmegenvinding og er udført som spjældsikret system i henhold til DS 428.

Anlæggene er placeret på taget af byggeriet i teknikhuse eller med afskærmning til det øvrige tagområde, som fungerer som tagterrasse. Kanalerne fra anlæggene er ført i skakte og over nedhængte lofter, og der er desuden installeret de nødvendige spjæld og lyddæmpere til støjreduktion. Indtag og afkast foregår via rist og via lodretstående kanal.

Ventilationsarbejdet omfatter desuden grundig og professionel indregulering af alle anlæggene, som sammen med det øvrige arbejde sikrer et godt og sundt indeklima i alle boligerne.

Periode: 2022

Omfang:  10.000 m2 / 226 boliger

Bygherre: Boligforeningen AAB

Totalentreprenør: EMR A/S