GREEN HILLS

FYRTÅRSPROJEKT I SOLRØD

Skrå og grønne tagplader er kendetegnene for Green Hills i Solrød, hvor Optimum Ventilation har haft ventilationsentreprisen.

Green Hills er placeret på den såkaldte Cordoza-grund, som har et omfang på 39.435 kvadratmeter. Green Hills-byggeriet i Solrød består af 294 boliger, som varierer i størrelse – fra 2-6 værelser fordelt på 60-150 kvadratmeter. Alle 294 boligerne fungerer som udlejningslejligheder. Byggeriet er opført som en åben karrébebyggelse med ni etager og med skrå tagflader.

Optimum Ventilation har skræddersyet ventilationsløsningerne til byggeriet, og arbejdet omfatter bl.a. levering og montering af 22 centrale ventilationsaggregater. Grundet byggeriets særlige karréløsning er de centrale anlæg, som betjener boligerne, placeret i hvert deres teknikrum øverst i hver opgang. Aggregaterne er er udført som røgventilerede systemer med røgventilatorer og -spjæld. Derudover har ventilationsarbejdet også omfattet luftindtag og -afkast, kanalsystemer og grundig indregulering og idriftsætning af ventilationsanlæggene.

Byggeriets æstetiske udtryk er i sig selv med til at symbolisere den grønne tilgang, som byggeriet har. Byggeriet har gennem valg af materialer og løsninger opnået DGNB-certificering, hvilket afspejler et helhedsorienteret syn på bæredygtighed. Dette har ventilationsløsningerne også taget højde for – bl.a. ift. valg af særligt bæredygtige materialer og ventilationens generelle fokus på indeklima og sundhed.

Periode: 2021-2023

Omfang: 24.500 m2 / 294 boliger

Bygherre: Balder A/S

Hovedentreprenør: Sjælsø Management ApS