ISLANDS BRYGGE

GRØNT ETAGEBYGGERI PÅ  HAVNEFRONTEN 

Med integrerede hængende haver og grønne altaner skiller de to etagebyggerier, der i daglig tale bliver kaldt Havnebryggen, sig ud på Islands Brygge. Optimum Ventilation har leveret ventilationsløsningerne til det bæredygtige byggeri.

Tæt på metro og andre trafikale knudepunkter, Royal Arena, Fields og Amager Fælled ligger Havnebryggen på Islands Brygge – to etagebyggerier, der med sine grønne facader og hængende haver skiller sig ud på havnefronten i København.

Etagebyggerierne rummer 116 eksklusive boliger på mellem 72 og 188 kvadratmeter. Samlet har byggerierne et areal på 14.000 kvadratmeter foruden en P-kælder på 6.400 kvadratmeter. I stueetagen er der desuden indrettet til erhvervslokaler.

Optimum Ventilation har haft ventilationsentreprisen på projektet og har leveret og installeret 12 centrale ventilationsanlæg med integreret automatik, som forsyner alle boliger og erhvervslokaler med frisk luft og et behageligt indeklima. En del af ventilationsløsningen rummer desuden installation af tryksætningsanlæg, som er et særskilt ventilationssystem, der skal holde indsatskernen røgfri. Dette sker dels for at sikre trapperummets anvendelighed som flugtvej og dels for at skabe forsvarlige indsatsmuligheder for redningsberedskabet. Anlæggene er overtryksventilationssystemer (OTV/ATA), der betjener trappekernen bestående af trappeopgang, forrum og elevator. Anlæg er et klasse B-anlæg med hastighedskrav på min. 2 m/s over kritiske døre, og anlægget er desuden tredjepartsgodkendt uden fejl. 

Der er også etableret ventilation til P-kælder, som har til formål at detektere og fjerne eksplosive dampe og kulilte. Det vedrører bl.a. impulsventilatorer til opblanding af luften i tilfælde af for høj koncentration ad CO- eller CH-dampe. Der er desuden etableret overtryksventilation for at sikre flugtveje mod indtrængende røg.

Optimum Ventilation har også installeret røgudluftning af P-kælderen samt af depotrummene i byggerierne.

Optimum Ventilation har desuden udført ind- og afkast i flere specielle løsninger i terrænet. Dette er udarbejdet i samarbejde med arkitekter og er blevet til mange kreative og velfungerende løsninger – alt fra skorsten, som er er en del af gademiljøet, til specielle facaderiste indbygget i havnekajen.

Der er desuden foretaget grundig og professionel indregulering i forbindelse med idriftsætning af ventilationsanlæggene.

Byggerierne er certificeret til DGNB Guld og har haft ventilation og indeklima som centrale fokuspunkter for at sikre trygge og sunde leve- og arbejdsrum i boligerne og erhvervslokalerne – hvilket Optimum Ventilation altså har bidraget til.

Periode: 2020-2023

Omfang: 20.400 m2 / 116 boliger

Bygherre: Pension Danmark

Totalentreprenør: KPC (nu: Nordstern)