KIRKEBJERG HAVE

MODERNE BOLIGBYGGERI I BRØNDBY

Optimum Ventilation har leveret og installeret ventilationsløsningerne til boligbyggeriet i Kirkebjerg Have – et byggeri bestående af 156 boliger fordelt på godt 12.500 kvadratmeter.

Kirkebjerg betegnes som Brøndby Kommunes største byudviklingsprojekt i nyere tid. Kirkebjerg er Brøndbys nye levende bydel, som rummer både lejligheder, rækkehuse og grønne arealer.

I Kirkebjerg er der blevet opført 156 nye boliger i forbindelse med boligbyggeriet Kirkebjerg Have. Boligerne fordeler sig på godt 12.500 kvadratmeter og er opført i to uafhængige blokke på henholdsvis fire og fem etager. Under den ene blok er der desuden etableret en parkeringskælder på 2.500 kvadratmeter.

Optimum Ventilation har leveret og installeret ventilationsløsningerne til projektet. Der er installeret decentrale ventilationsaggregater med varmegenvinding, som er monteret i teknikskabe i de enkelte lejligheder. Ventilationsarbejdet har desuden omfattet ventilation til boligernes tilhørende parkeringskælder, hvilket bl.a. omfatter overvågning og kontrol af forureningen i parkeringskælderen. Ventilationen sørger for opblanding af eksplosive dampe og kulilte.

Der er desuden udført grundig og professionel indregulering i forbindelse med idriftsætning.

Periode: 2021 – 2023

Omfang: 12.500 m2 / 156 boliger

Bygherre: SVANEN

Totalentreprenør: EMR A/S