NØRREBROGADE 209

BOLIG OG ERHVERV UNDER SAMME TAG

På Nørrebrogade i København er der opført et 8.500 kvadratmeter stort byggeri, som rummer både bolig og erhverv. Optimum Ventilation har leveret og installeret ventilationsløsningerne til byggeriet.

På Nørrebrogade 209 er der opført fire nye etager ovenpå den i forvejen eksisterende bebyggelse. De nye etager skal fungere som både bolig- og erhvervsejendomme. Stueetagen udgør butikslokaler og café. Første etage er indrettet til tandklinik, mens der på anden og tredje etage er etableret en ny daginstitution, som har adgang til store legepladser på taget af bygningen. Fjerde etage er indrettet til boliger, og til byggeriet hører også en parkeringskælder. Selve byggeriet udgør 8.500 kvadratmeter.

Optimum Ventilation har leveret og installeret ventilationsløsningerne til byggeriet. Ventilationsarbejdet omfatter levering og montering af central ventilation til både butiks- og cafélokalerne samt til boligerne og børneinstitutionen – herunder udsugningsanlæg til soverum og affugtere til tørrerum. Optimum Ventilation har desuden leveret løsningerne i parkeringskælderen, som også omfatter skralderum.

Der er installeret fem centrale ventilationsanlæg, som er placeret i teknikrum i kælderen, og hvert anlæg har fælles indtag placeret i taghætte. Rørføringen for indtag og afkast er ført igennem skakt og op i den fælles afkasthætte. Anlæggene er opbygget som spjældsikret VAV-system, der styres af CTS.

Der er desuden udført grundig og professionel indregulering af alle anlæg for at sikre optimal drift og sundt indeklima til byggeriets brugere.

Periode: 2021-2023

Omfang: 8.500 m2

Bygherre: Kramer Ejendomme

Hovedentreprenør: Hauge Installationer