TRÆLASTHOLMEN – ACCURA

NYT DGNB-DOMICIL TIL ACCURA

I en af Københavns mest attraktive bydele er Accura flyttet ind i et nyt domicil. Optimum Ventilation har leveret ventilationsentreprisen til domicilet, som har sin beliggenhed på Trælastholmen.

På Trælastholmen i København har Accura opført et nyt kontordomicil tæt på byens kanaler og metro. Byggeriet er moderne og innovativt og er baseret på flere grønne, bæredygtige løsninger, hvor fokus bl.a. har været på varmegenvinding og energioptimering – herunder også reducering af driftsomkostninger. Løsningerne har været medvirkende til, at byggeriet er klassificeret til DGNB Guld.

Domicilet rummer fem etager og udgør tilsammen 13.192 kvadratmeter.

Optimum Ventilation har udført ventilationsentreprisen på projektet, hvilket omfatter projektering, levering og montering af 11 stk. centrale ventilationsanlæg. Komfortanlæggene har en samlet luftmængde på ca. 80.000 m3/h og forsyner bygningens rum med forskellige luftmængder alt efter rummenes aktiviteter og funktioner. Luftmængden ud til de enkelte rum reguleres via modulerende VAV- spjæld, som styres via CTS. Anlæggene er placeret på tag.

Herudover har Optimum Ventilation også projekteret, leveret og monteret P-kælderventilation, røgudluftningsanlæg samt automatiske brandventilationsanlæg (ABV inkl. tredjeparts godkendelse).

Der er desuden foretaget grundig og professionel indregulering for at sikre optimal drift og dermed et sundt indeklima til byggeriet. Ligesom der slutteligt er lavet en grundig gennemgang og instruktion med det endelige driftspersonale.

Periode:  Januar 2022- December 2022

Bygherre: Accura Advokatpartnerselskab

Totalentreprenør: 5E Byg A/S