VEJLEVEJ 11

PLEJECENTER OG BOLIGER I BILLUND

På Vejlevej 11 i Billund har Bovia, Billund Kommune og Kirkbi A/S opført et plejecenter og et boligbyggeri. Optimum Ventilation har leveret ventilationsløsningerne til begge bygningsdele.

Optimum Ventilation er en del af Billunds vokseværk og byggeriet på Vejlevej 11, som består 64 boliger i seks etager. Boligerne er opført som enten almindelige lejeboliger, almene boliger eller plejeboliger, hvor sidstnævnte er opført i forlængelse af det eksisterende plejecenter på Vejlevej. Byggeriet rummer samlet 6.600 kvadratmeter og har haft fokus på lavt energiforbrug, hvorfor der bl.a. er installeret solceller på taget. Byggeriet fremstår desuden legende i sit udtryk med en facade af kubistiske klodser, der er placeret oven på hinanden, som kan lede tankerne mod Billunds hovedattraktion LEGO.

Optimum Ventilation har leveret og installeret ventilationsløsningerne til projektet. Til plejeboligerne er der leveret og monteret et ventilationsanlæg med tilhørende røgventileret system og automatik. Anlægget og røgventilatoren er placeret i teknikrum i stueetagen. Automatikken for anlægget samt det røgventilerede system er samlet i teknikrummet ved anlægget. Ventilationssystemet er udført som et CAV-anlæg, hvor luftmængden er konstant. Til plejeboligerne er der desuden udført luftindtag og -afkast, kanalsystemer og teknisk isolering, ligesom der har været foretaget en grundig og professionel indregulering.

Til de almindelige boliger er der udført decentral ventilation, som er placeret i teknikskab, og som selvstændigt betjener hver bolig. Hvert anlæg har særskilt indtag placeret i altanen med specialudformet indtagsrist. Afkast føres i fælles rør til tag, hvor der sidder en tagventilator. Også for de almindelige boliger er der udført teknisk isolering samt professionel indregulering, som sikrer et sundt og behageligt indeklima.

Periode: 2020-2022

Omfang: 6.600 m2 / 64 boliger

Bygherre: Kirkbi A/S

Hovedentreprenør: JORTON A/S