SERVICE

HAR DIT ANLÆG BRUG FOR SERVICE?

Optimum Ventilation yder service på alle former for ventilationsanlæg.

Hvis dit anlæg er forkert indstillet, vil det bruge mere energi, og det vil medføre et unødigt udslip af varme med forøget CO2-belastning.

Regelmæssig vedligehold og servicering af dine ventilations- og køleanlæg giver det bedste indeklima.

Kontakt os i dag og hør mere om dine muligheder.

Vær opmærksom på, at vi som udgangspunkt ikke udfører service på private boliger.
Bor du i ejerlejlighed eller rækkehus kan du evt. kontakte din ejerforening.  

SERVICEAFTALER

Vi tilbyder forskellige former for serviceaftaler for at sikre den effektive drift af ventilationsanlægget. En serviceaftale vil typisk bestå af 1-2 servicebesøg om året. Aftalen afhænger af dine behov og ønsker.

Med en serviceaftale reduceres omkostninger over tid samtidig med, at levetiden for anlægget forlænges.

SERVICEBESØG

Vores servicebesøg og -eftersyn udføres ensartet og ved systematisk gennemgang. På den måde sikrer vi den bedste kvalitet af servicebesøget.

Under et servicebesøg vil vi gennemgå filtre og udføre trykmålinger over anlæggets komponenter, som giver en indikation af anlæggets driftstilstand.

Alle vores servicebesøg udføres i henhold til VENT-ordningens retningslinjer.

INDREGULERING

En grundig indregulering af et ventilationsanlæg bidrager til et bedre indeklima.

Derfor er professionel indregulering på vores projekter en selvfølge for os.

Når vi udfører indregulering af et ventilationsanlæg, udarbejder vi en omfattende målerapport. I rapporten indgår alle setpunkter, måleresultater og en omfattende maskinliste.